ايران قانون

درباره وبلاگ
موضوعات

ايران قانون

طلاق غیابی

پنج شنبه سی یکم 5 1398

طلاق غیابی ، طلاقی است که در غیاب یکی از زوجین از سوی دادگاه صادر می شود. غایب بودن زوجین دو معنا دارد اول: همسر مفقود باشد دوم: بی اعتنا به ابلاغیه دادگاه باشد و یاابلاغیه دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد. البته هر کدام چه طلاق از طرف زن باشد و چه طلاق از طرف مرد باشد شرایط خاص خود را دارند.


(0) نظر

عده

پنج شنبه سی یکم 5 1398

خانواده یکی از مهمترین ارکان جامعه است ویکی از مقدس ترین کارهایی که یک انسان در طول زندگی خویش انجام می دهد. تشکیل خانواده و حتی گسستن آن دارای قواعد و قانون خاصی است که برای نا حق نشدن حقی و حتی احترام به شرافت انسانی باید رعایت شود. عده یکی از مواردیست که برای احترام به انسانیت قرار داده شده و یکی از دلایل عده جلوگیری از اختلال نسل و احترام به روابط زناشویی است.

(0) نظر

طلاق عسر و حرج

پنج شنبه سی یکم 5 1398

بحث عسر و حرج زنان یکی از مباحث مهم دادگاه خانواده است که به طلاق عسر و حرجمعروف است. هر چیزی که موجبات مشقت و تنگدستی زوجه را در زندگی فراهم نماید عسر و حرج محسوب می شود و می تواند موجبات طلاق عسر و حرج را برای زوجه فراهم کند. عسر و حرج یک امر کلی است و نمی توان برای آن مصادیقی تعیین کرد. بنابراین مواردی که دادگاه ها تشخیص بدهند از موارد عسر و حرج به حساب می‌آید.

(0) نظر

پاک کردن نام همسر از شناسنامه

پنج شنبه سی یکم 5 1398

پاک کردن نام همسر از شناسنامه بعد ازطلاق توافقی قطعا جزوه حریم خصوصی است. حفظ حریم خصوصی قطعا یکی از خط قرمز های هر شخصدر زندگی محسوب می شود. اینکه شخص برای بار چندم است که ازدواج  میکند قطعا یک موضوع شخصی است.

(0) نظر

طلاق توافقی برای معافیت کفالت

پنج شنبه سی یکم 5 1398

از همان ابتدای اجرایی شدن قانون نظام وظیفه جوانان با این موضوع مخالف بوده اند. طی زمان های متمادی این قانون دست خوش تغیرات بسیاری بوده. این تغیرات شرایطی را برای برخی افراد به وجودآورده تا از این قانون مستثنی شوند. یکی از این شرایط کفالت مادر است که در برخی موارد پدر مادر ها به خاطر ایجاد این شرط برای فرزندشان اقدام به طلاق توافقی برای معافیت کفالت می کنند. می توانید برای مشاهده چگونگی طلاق توافقی به مقاله طلاق توافقی مراجعه فرمایید.

(0) نظر

فروش ملک مشاع

پنج شنبه سی یکم 5 1398

در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع)اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص برای فروش و یا اجاره به میان می آید دیگر پای تصرف معنوی در میان نیست، بلکه تصرف از نوع تصرف مادی است.

(0) نظر

دستور تخلیه

پنج شنبه سی یکم 5 1398

دستور تخلیه زمانی مطرح می شود که به واسطه قراردادی بین اشخاص در خصوص ملک، حق استفاده از ملک به طرف دیگر داده می شود (منظور همان قرارداد موجر و مستاجر است) اما پس از سررسید تاریخ انقضاء قرارداد، مستاجر از تحویل ملک امتناء می کند.

در این مواقع موجر می تواند با ارائه دادخواست دستور تخلیهاقدام به بازپس گیری ملک تصرف شده فرماید. وکلا در این مواقع می توانند کمک شایانی به موجرین کنند تا هر چه سریعتر نه تنها حکم نخلیه صادر شود بلکه مراحل تخلیه نیز هر چه سریعتر طی شود. در صورت داشتن هرگونه سوال و یانیاز به مشاوره می توانید از مشاوره رایگان انلاین و تلفنی گروه وکلای مستر دادیار استفاده نمایید.

(0) نظر

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

پنج شنبه سی یکم 5 1398

در ابتدا شاید مفید باشد که این مقدمه کوتاه درباره کمیسیون ماده 100شهرداری را نیز مطالعه کنید و بعد به تشریح آن بپردازیم: در هنگام ساخت ساختمان و هرگونه عملیات ساختمانی شاید برایتان پیش آمده باشد که به دلایلیهمچون مسائل مالی مجبور به امتناع از گرفتن پروانه از شهرداری شده باشید. حتی شاید برخی قوانین شهرداری را نقض کرده باشید. در گذشته این مسائل جرم محسوب می شد و در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گرفت.

(0) نظر

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

پنج شنبه سی یکم 5 1398

الزام به تنظیم سند رسمیو دعاوی آن ها چرا اهمیت دارد: طبق قانون (ماده 22 و 47 و همچنین قانون ثبت) محاکم قضایی و دیگر سازمان ها شخصی را که سند رسمی ملک به نام وی می باشد را مالک حقیقی و حقوقی ملک می دانند. از همین جهت برای جلوگیری از بروز مشکلات مختلف و حتی سو استفاده های احتمالی، دعاوی الزام به تنظیم اهمیت زیادی پیدا می کنند.

(0) نظر

خلع ید

پنج شنبه سی یکم 5 1398

گفتاری درباره خلع ید: خلع ید از جمله جرائمی است که در دادگاه ها بسیار به چشم می خورد. در دعاوی خلع یدگاهی شخص متصرف آنچنان زیرک و حرفه ای عمل می کند که اگر مالک اصلی دارای وکیل نباشد و یا از آگاهی کافی نسبت به قوانین و طریقه اثبات مالکیت را به درستی نداند، در این نوع دعاوی شکست خورده و حقی ضایع می گردد. گروه وکلای مستر دادیار همواره با ارائه ی مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان در خدمت شماست تا مبادا بدون آگاهی اقدامی که به نفعتان نیست را انجام دهید.

(0) نظر
X